הדף אינו עולה ):

חזרה לדף ראשי

תתכן אחת מהבעיות הבאות:

  • לא עבדתם זמן מה במערכת.
  • קיימת חסימה כלשהי.
  • קיימת בעיה בשרת האינטרנט שלכם.

הצעות לטיפול בבעיה:

  • בצעו בדיקה להתאמת המחשב שלכם למערכת בדף הכניסה.
  • נסו להכנס שנית.
  • אפשרו כניסת חלונות צפים.
  • הוסיפו את הכתובת של האתר לאתרים המהימנים
  • אם מופעלת אצלכם תוכנה לסינון אתרים, פנו לספק שיוסיף את האתר לרשימת האתרים המוגנים.
  • אם התופעה חוזרת למרות שבצעתם את ההמלצות, פנו אלינו לתמיכה טכנית. טלפון לפנייה 09-7667955 כל יום בין 8:30 – 17:00.